Til kamp mod tabu og desinteresse (seminar-noter)

Det satte flere tanker i gang hos mig, da jeg forleden deltog i et norsk seminar om ”religiøst medborgerskab”. Er vi for eksempel i Nordeuropa ubevidst ”luthersk” forudindtagede, når det gælder mennesker med udviklingshandicap og deres tro? Hvis ja, hvordan ændrer vi på denne forudindtagethed? Skal den snakkes eller handles væk? Seminar-noter af Christina Brorson […]

Boganmeldelse: ”Kirken og mennesker med særlige behov”. 

Af Karl Lund, pastor emiritus og tidligere formand i Kristelig Handicapforening. Bogen har afsæt i en konference afholdt i 2017 i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter regi. Formålet med bogen er, at den skal være en teologisk bog, der sammentænker antropologiske, sociologiske og teologiske perspektiver med særligt henblik på mennesker med særlige behov, og derved inspirere […]

TEMA: Kirken og mennesker med handicap: Hvad forventer mennesker med udviklingshandicaps af kirken?

Hvilke forventninger har mennesker med udviklingshandicap til kirken? Knud Dideriksen havde spurgt nogle af beboerne på bofællesskabet Sydhjørnet om deres forventninger til kirken, og svarene præsenterede han på seminaret den 19. maj 2017. Praktisk Altergang på gangen – komme ned til dem i kørestol Godt at tegne ved børnebord Salmer på storskærm – så man […]