Boganmeldelse: ”Kirken og mennesker med særlige behov”. 

Af Karl Lund, pastor emiritus og tidligere formand i Kristelig Handicapforening. Bogen har afsæt i en konference afholdt i 2017 i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter regi. Formålet med bogen er, at den skal være en teologisk bog, der sammentænker antropologiske, sociologiske og teologiske perspektiver med særligt henblik på mennesker med særlige behov, og derved inspirere […]

TEMA: Kirken og mennesker med handicap: Hvad forventer mennesker med udviklingshandicaps af kirken?

Hvilke forventninger har mennesker med udviklingshandicap til kirken? Knud Dideriksen havde spurgt nogle af beboerne på bofællesskabet Sydhjørnet om deres forventninger til kirken, og svarene præsenterede han på seminaret den 19. maj 2017. Praktisk Altergang på gangen – komme ned til dem i kørestol Godt at tegne ved børnebord Salmer på storskærm – så man […]

TEMA: Kirken og mennesker med handicap: En kærlig atmosfære er i sig selv forkyndelse

Den ordrige gudstjeneste må udfordres, og der er behov for at inddrage flere sanser i gudstjenesten. Af Kristian R. Skovmose, sognepræst i Skanderborg og i Landsbyen Sølund. Uddrag af oplæg på seminaret den 19. maj 2017 I juni 2015 begyndte jeg som sognepræst i Skanderborg. 25 procent af min ansættelse er tilknyttet Sølund også kaldet […]