TEMA: Kirken og mennesker med handicap: Mennesker med handicap er nødvendige i menigheden

Løsning Kirke arbejder med at involvere mennesker med udviklingshandicap i nogle af de mange opgaver, der er i og omkring kirken og gudstjenesterne. Af Sune Skarsholm, sognepræst i Løsning Kirke. Med udgangspunkt i oplægget på seminaret den 19. maj 2017. ”De lemmer på legemet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige”. Sådan skriver […]

Arbejdsgruppe for nyt bofællesskab i Hovedstadsområdet

På mødet den 30. august blev der oprettet en arbejdsgruppe for et nyt bofællesskab i hovedstadsområdet. Syv personer blev valgt ind i gruppen, og der blev valgt tre suppleanter. Arbejdsgruppen har aftalt to møder i løbet af 2017. Kristelig Handicapforening bakker op om gruppen, og fra bestyrelsen vil Bjarne Ingemansen være sparringspart for gruppen og […]

Oliver Merz

Det kristne fællesskab skal være mangfoldigt

Schweiziske Oliver Merz er teolog og har skrevet doktorafhandling om inklusion i kirken. Han stiller spørgsmålstegn ved, om vi har forstået kristendommen rigtigt, når gudstjenesten ikke er for alle – eller når ønsket om at have alle med ikke har praktiske konsekvenser. Af Rikke Thomassen ”Inklusion er ikke noget, du kan vælge. Det kommer ud […]