TEMA: Kirken og mennesker med handicap: Hvad forventer mennesker med udviklingshandicaps af kirken?

Hvilke forventninger har mennesker med udviklingshandicap til kirken? Knud Dideriksen havde spurgt nogle af beboerne på bofællesskabet Sydhjørnet om deres forventninger til kirken, og svarene præsenterede han på seminaret den 19. maj 2017. Praktisk Altergang på gangen – komme ned til dem i kørestol Godt at tegne ved børnebord Salmer på storskærm – så man […]

TEMA: Kirken og mennesker med handicap: En kærlig atmosfære er i sig selv forkyndelse

Den ordrige gudstjeneste må udfordres, og der er behov for at inddrage flere sanser i gudstjenesten. Af Kristian R. Skovmose, sognepræst i Skanderborg og i Landsbyen Sølund. Uddrag af oplæg på seminaret den 19. maj 2017 I juni 2015 begyndte jeg som sognepræst i Skanderborg. 25 procent af min ansættelse er tilknyttet Sølund også kaldet […]

TEMA: Kirken og mennesker med handicap: ”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust”

At være sammen med hjælpeløse og magtesløse er på en ganske særlig måde at være tæt på Gud, ja, sammen med Gud selv, fortalte Steen Skovsgaard på seminaret den 19. maj 2017. Af Steen Skovsgaard. Uddrag af oplægget på seminaret den 19. maj 2017 En sygeplejerske beskrev engang sit ændrede syn på handicappede på følgende […]