TEMA: Handicappedes rolle i menigheden: Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber

“Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab,” siger Henrik Jacobsen, der har Aspergers syndrom. Af Rikke Thomassen Mennesker med autisme og Aspergers syndrom er meget konkret tænkende, og det kan derfor være svært for dem at forholde sig til det, præsten eller en taler siger. […]

TEMA: Handicappedes rolle i menigheden: Handicappede er nødvendige i menigeheden

Vi må spørge hinanden: Hvordan er vi? Hvordan er vores fællesskab? Har vi travlt med at være de største og stærkeste, så vi ikke kan rumme andres og egen svaghed? Er de svage i det hele taget en del af vores menighed? Af Ellen Hessellund Mikkelsen, landsleder i Kristelig Handicapforening “Tværtimod, de lemmer på legemet, […]

Er du Guds barn eller Guds støttepædagog?

Uddrag af Preben Koks foredrag: Hvorfor Gud? Preben Kok holdt foredrag på Kristelig Handicapforenings årsmøde 29. marts 2014. Når alvorlige ting rammer os, så er det rimeligt at sige: “Hvorfor Gud?” Den mest kendte, som har stillet spørgsmålet, er Jesus: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?” Herren selv har fortalt os, at vi […]

En diakonal institution som arbejdsplads

Erik Morten Jensen fortæller her om forskellige forhold, som er vigtige for en diakonal enhed. Overskrifterne er: Forandre(t) – For andre – Forandre andre. Af Erik Morten Jensen Det var en rigtig varm dag i juni og jeg lyttede til KFUK’s sociale arbejdes formand Birgitte Gråkjær ved indvielsen af Reden i Århus. Den nye bygning […]