September 2019

Boganmeldelse: Konfirmander med særlige behov

Anmeldelse af Lars Morthorst Christiansen, sognepræst og underviser af konfirmander med særlige behov.

Lars Morthorst Christiansen

”Det kan du lige tage dig af – du finder på noget!” Den besked har mange præster fået, når det blev klart, at der var en flok udviklingshæmmede børn, som skulle forberedes til konfirmation. Og lykkeligvis er der mange præster, som har fundet på noget, og langt de flest er blevet grebet af opgaven med at undervise børn med særlige behov. Igennem de seneste år er der også begyndt at komme vidensdeling omkring de pædagogiske, praktiske og teologiske forhold, som hjælp til undervisere og kirker, der skal forberede udviklingshæmmede til konfirmation.

Indholdet i ”Skabt af Gud”

Med bogen ”Skabt af Gud” har to præster og en kirkemusiker sat sig for at dele ud af de erfaringer, de har fra flere års arbejde med udviklingshæmmede konfirmander.
Bogen er bygget op med syv dele, hvor de to største dele er 14 lektionsgennemgange med tilhørende billedmateriale og en sang/salme-del med tilhørende noter, fagter og musikalske overvejelser.
Derudover indeholder bogen nogle indledende teologiske, pædagogiske og praktiske overvejelser, som er nødvendige, som grundlag for undervisningen. Endelig er der en række lejlighedstaler
De enkelte lektioner er bygget op efter en letgenkendelig skabelon. Den kendte ramme er med til at give tryghed og overskud i undervisningen. Hver lektion er også gennemtænkt i forhold til, at mange sanser skal i spil. Vi skal se, høre, føle. Vi skal lave noget sammen, og vi skal have noget med hjem. Der er også ved mange af lektionerne personlige beretninger, som slår temaet an, og som den enkelte underviser kan ændre til sin egen beretning. Til hver lektion er der desuden aktiviteter, som kan vælges efter, hvilken ramme og hvilke konfirmander man har.

Der er god hjælp at hente

”Skabt af Gud – konfirmandforberedelse for udviklingshæmmede”
Af Mia Lykner, Martin Lysholm Hornstrup og Pernille Bach-Mortensen, 148 sider, 295 kr.
, Forlaget Eksistensen

Jeg synes, emnevalget er bredt med dåb, nadver og kirke, men der er også plads til de svære emner som sorg, håb, menneskeværd. Gennemgående bliver der fortalt mange centrale bibelhistorier, som er gode at kende. Dog savner jeg flere tekster fra Det Gamle Testamente. Jeg har selv erfaring med, at mange GT-tekster er gode til at slå temaer an, der har med konfirmandernes liv at gøre.
Det musikalske afsnit fremstår let tilgængeligt med gode afvekslinger mellem gamle salmer, som skal læres og lettere sange, som er mere mundrette.
De mere principielle og praktiske afsnit er gode at få forstand af, og der bliver taget fat i store emner som lidelse i skaberværket, menneskesyn osv. Men emnerne bliver selvfølgelig kun antydet i de ret korte artikler.
Gennemgående savner jeg et menighedsaspekt ved bogen. Hvordan inddrager vi børn med særlige behov i menigheden – en menighed som måske oven i købet kunne blive opbygget ved at skulle give disse unge indblik i, hvad en gudstjeneste og et kristent fællesskab også er.
Bogen anbefales som en god vejledning. Den forærer den uerfarne underviser konkret og brugbar hjælp og giver den erfarne inspiration og hjælp til nytænkning.