November 2019

Bofællesskaberne bygger til

Der sker en masse godt rundt om i bofællesskaberne tilknyttet Kristelig Handicapforening – noget af det på byggefronten. Læs her en opdatering på de seneste om- og tilbygninger.

 

Ganerbo: Vildmarksbad, å-terrasse og meget mere

Ganerbo har fået flere udendørs-aktiviteter. Her: herregårdsgyngen, vildmarksbadet og pavillonen. Indsendt foto.

For 5 år siden fik Ganerbo lagt en cykelsti rundt om sine bygninger – en populær sti, der stadig bliver brugt meget. Nu er cyklisterne dog begyndt at tage sig gode pauser undervejs. Ned til Ganer Å er der nemlig kommet flere aktivitets- og hyggemuligheder, som er svære at køre forbi.

”Vi fik en arv på 200.000 kroner, og alle var enige om, at pengene skulle gå til noget ekstra – til os alle,” fortæller leder Birgit Lodahl.

Et udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere blev nedsat til at beslutte og iværksætte, og i maj 2019 stod det første nye tilbud klar: En træterrasse helt ned til åen.

”Den var populær fra dag et, og her er allerede blevet drukket mange kopper kaffe,” fortæller Birgit Lodahl.

Dernæst blev der sat tre hængekøjer, en herregårdsgynge og et vildmarksbad op.

”Vildmarksbadet appellerer til mange – både dem, der kan lide at hugge brændet og dem, der godt kan lide at bade i det varme vand,” forklarer Birgit Lodahl.

Sidst kom en pavillon til, som stod færdig i september – klar til efterårshygge.

 

Trehuse: Nyt populært lokale

Trehuses nye lokale bruges både til medarbejder- og beboermøde og gudstjenester. Indsendt foto.

Personalemøder foregik i spisestuen. De fandt sted mandag, når alle beboere var på arbejde – og hvis der var sygdom, var alle beboere måske ikke på arbejde alligevel. Forholdene for Trehuses medarbejdere var ikke optimale. Men det blev der heldigvis gjort noget ved.

”Arealer til beboerne blev prioriteret højst, da Trehuse blev bygget for 7 år siden. Selvfølgelig. For det første er det deres hjem, og for det andet er reglerne sådan, at der kun gives statsgaranterede lån til beboer-kvadratmeter. Men vi manglede et sted til personalemøder, og derfor er vi taknemlige for, at det med et lån fra Kristelig Handicapforening lod sig gøre at bygge til,” fortæller Ulla Andersen, leder på Trehuse.

Det nye mødelokale, der blev indviet 1. april 2019, er 30 kvadratmeter stort. Det bruges ikke bare til personalemøder. Beboerne bruger det også, når de samles til beboermøder, og den månedlige gudstjeneste på Trehuse har ligeledes fundet egnede rammer her.

”Mødelokalet ligger for enden af én af beboergangene, her er højt til loftet, og så er grøn gennemgående for farvevalget i rummet, hvilket gør, at det fremstår meget roligt. Det er et virkelig dejligt rum, som vi nyder meget,” konstaterer Ulla Andersen.

Elmebo: Totalrenovering og tilbygning

Elmebos nye tilbygning rummer to lejligheder, et vaskerum og et rengøringsrum. Indsendt foto

Efter 23 år trængte Elmebos bygninger til en overhaling, og bofællesskabet fik i samme omgang 140 kvadratmeter mere. Første spadestik blev taget i foråret 2018. Efter en smule forsinkelse på grund af høj grundvandsstand samt to gange tre ugers genhusning i løbet af sommer og efterår, kunne beboere og medarbejdere tage det nye Elmebo i brug 1. november 2018. To nye og større lejligheder var kommet til, samt et vaskerum og et rengøringsrum. To gamle lejligheder blev nedlagt og indrettet til henholdsvis vagtværelse og lagt til fællesrummet. Derudover var køkkenet og alle lejligheder undtagen to blevet renoveret.

”Det var en temmelig kaotisk periode, hvor vi alle var ude af vante rammer i sammenlagt seks uger, og derefter flyttede 8 ud af Elmebos 10 beboere i ny lejlighed. Glædeligvis oplevede vi, at det grundige forberedelsesarbejde gjorde, at beboernes hjemkomst forløb rigtig fint. Nye rutiner er stille og roligt blevet indarbejdet i de nye rammer. Nu nyder vi bare alle forbedringerne. Specielt den gode plads i fællesrummet, det nyrenoverede køkken og det større vaskerum kommer os alle til gode,” fortæller Jette Nielsen, der sammen med sin mand, Preben, leder Elmebo.

 

Heragården: Nu kan der laves mad

Heragårdens nye lejligheder rummer alle et større køkken med blandt andet en ovn. Indsendt foto

Heragårdens beboere er for en stor del unge med autismespektrum-forstyrrelser, der gennemgår botræning. Det afspejler sig i den netop gennemførte ombygning af lederboligen til tre lejligheder.

”De nye lejligheder har alle eget bad og et større køkken. Specielt køkkenet er vigtigt for os i pædagogisk øjemed, fordi håbet er, at mange af vores unge kommer ud at bo i egen lejlighed, hvor de blandt andet skal lave mad,” fortæller Heragårdens leder, Daniel Laugesen.

I de gamle lejligheder indeholder køkkenafdelingen kun en vask og en lille bordplade. I de nye er der sat en ovn ind, og der er mere bord- og hyldeplads. På den måde bliver der mulighed for at lave ovnretter – en forholdsvis let måde at lave middagsmad på, med kun én ting at forholde sig til. De tre fraflyttede lejligheder i værelsesfløjen er blevet lagt sammen med nabolejligheden og indrettet på samme måde, som de nye i den forhenværende lederbolig. De syv resterende af Heragårdens i alt 13 lejligheder er endnu ikke bygget om.

  

Sydhjørnet: Personalefløj, havestue og lydisoleret lejlighed

Den nye personalefløj på 150 kvadratmeter er efter planen færdig i februar 2020. Indsendt foto

Sydhjørnet har gang i hele tre projekter, der gerne skulle lette og forsøde hverdagen for både medarbejdere og beboere. Først en ny personalefløj med 150 kvadratmeters møderum, kontor og hvilerum/vagtværelse, som efter planen står klar i slutningen af februar 2020.

”Vi har behov for et rum med plads til alle, når vi holder pædagogiske møder, og så glæder vi os til et hvilerum/vagtværelse, hvor der er ro. Lige nu ligger det lige ved indgangen, hvor der hele tiden er aktivitet og larm,” forklarer leder Knud Dideriksen.

I fuld gang er også ombygningen af stedets sydvendte terrasse, der skal blive til en havestue.

”Det bliver Sydhjørnets sydhjørne – en lys og tempereret havestue, hvor man kan nyde solen uanset årstid,” fortæller Knud Dideriksen.

Sidst men ikke mindst ligger en special-lejlighed på tegnebrættet. Hvis alt går vel står den klar i foråret 2020.

”Det er en lejlighed, hvor der tages specielt hensyn til beboerens sensitivitet. Den bliver lydisoleret, og der tænkes meget over lysindfald og farver. Desuden bliver det med en glasvæg muligt for personalet at opholde sig indenfor synsvidde af beboeren, uden støj,” beskriver Knud Dideriksen.

 

Skærvebo: Grønt lys til 6 nye boliger

Skitse af Skærvebos byggesprojekt, der snart sendes i udbud. Skitse: Bygherrerådgiver Finn Balle

I starten blev der rystet på hovedet, når man fra Skærvebo fortalte, at man havde planer om seks nye større boliger. Procentuelt måtte der nemlig ikke bygges mere på bofællesskabets matrikel, og det gav ingen mening at købe den tilstødende landbrugsjord, for her måtte heller ikke bygges – på grund af kommende støjgener fra motorvejen. Alligevel er håbet nu, at Skærvebo kan tage de seks nye lejligheder i brug allerede om et år.

“Vi har fået en helt utrolig hjælp fra kommunens folk, der lagde hovederne i blød og fandt en løsning, hvor vi købte et stykke af naboens grund og dermed fik lov til at bebygge mere af vores egen,” fortæller leder Erik Laursen.

Det 528 kvadratmeter store byggeri har fået enstemmig opbakning i både økonomiudvalg og byråd, og kan derfor regne med en kommunal garanti, der gør det muligt at tage et kreditforeningslån. I løbet af dette efterår sendes det i udbud. Udover de seks nye lejligheder bliver der en opholdsstue, samt en udvidelse af det nuværende kontorområde, flere personaletoiletter, en ny indgang, en udvidelse af køkkenet og et wellnessrum. Først og fremmest handler tilbyggeriet dog om muligheden for at huse flere og mere plejekrævende beboere.

”Vores målsætning er: ”Længst mulig i eget hjem (dvs. Skærvebo red.), men vores nuværende lejligheder holder ikke til en APV, hvis beboeren bliver mere plejekrævende. Derfor ønskede vi os i udgangspunktet nye og større lejligheder,” fortæller Erik Laursen.

 

Østbækhjemmet: Ny botrænings-enhed

Den planlagte tilbygning er en udvidelse af den eksisterende forstanderbolig med fire nye lejligheder, samt fællesarealer. Visualisering: Arkitektfirmaet Palle Stefansen.

Siden udvidelsen med først én ekstra pavillon-bolig i 2013 og dernæst to ekstra lejligheder i den tidligere forstanderbolig i 2015 har Østbækhjemmet haft en drøm om en selvstændig botrænings-enhed med i alt seks lejligheder.

”Udvidelsen giver så god mening – driftsøkonomisk, men også socialt. Med seks beboere kan der dannes en mere uafhængig enhed med selvstændig personalegruppe,” fortæller Østbækhjemmets leder, Marianne Søndergård.

Planen er at udvide den gamle forstanderbolig med endnu fire lejligheder på hver 37 kvadratmeter samt fællesarealer, og tilbygningen er allerede tegnet. Den er også godkendt af Socialtilsynet som både §107 og §108 botilbud.

Med egne midler samt lån fra fonde, interesseorganisationer og private faldt finansieringen for nylig på plads, og projektet forventes påbegyndt inden årsskiftet.

 

Solglimt:  Seks nye lejligheder til unge i 2020

På græsstykket mellem Solglimts hovedbygning og forstanderboligen arbejdes der på at opføre 12 ungeboliger. Foto: Christina Brorson

Drømmen om nye lejligheder til unge har været der i lang tid, men finansieringen har voldt problemer.

”Efter at Solglimt for et par år siden blev en selvejende institution, har det været småt med den kommunale velvilje, og den garanti herfra, som er forudsætningen for et realkreditlån, har vi ikke kunnet få. Heldigvis er private långivere trådt til, og vi har også fået en stor gave på en halv million. Derfor er vi nu så langt, at projekt ”unge-enhed” kan skydes i gang og forhåbentligt også afsluttes i 2020,” fortæller forstander Jan Lavdal.

Projektet, der i udgangspunktet lød på 12 lejligheder, starter foreløbigt op med 6 lejligheder plus fællesarealer, der blandt andet skal indeholde et samlingsrum til større arrangementer. Målgruppen bliver 18 til 25-årige, der selv kan gå og spise, og som passer ind i Solglimts øvrige beboergruppe.

”Ventetiden har været alt for lang for dem som loyalt og tålmodigt er blevet på ventelisten til de nye lejligheder. Nu kommer der snart en afklaring, og det er godt,” konstaterer Jan Lavdal.