Her kan du som lodseddelkoordinator bestille dine lodsedler.

Ønsker du at sælge lodsedler for Kristelig Handicapforening, men ikke er tilknyttet en koordinator, så kontakt os på
info@k-h.dk

Salgsperioden i år er fra den 15. marts – den 15. juni 2020

Bestilling af lodsedler

  • Hvor skal vi sende lodsedlerne hen?