Marts 2022

Autisme-opgangsfællesskab og nyt landskontor

Nyt byggeri på Menighedsfakultetets grund skal lægge rammer til både et nyt landskontor for Kristelig Handicapforening og et opgangsfællesskab til studerende med autisme

Første spadestik til det nye byggeri blev taget d. 2. februar. Her er det Peter N. Andersen, formand for MF Århus Fond, bygherre på projektet, der holder spaden. Til venstre for ham formand for Kristelig Handicapforening, Thomas Bjerg Mikkelsen. Foto: Nils Andersen

Det ligger stadig et år ude i fremtiden, men på landskontoret er man begyndt at glæde sig, og i en del af autismekredsen tilknyttet Kristelig Handicapforening har pionérånden fået et skud energi. Baggrunden er det nye byggeri på MF-grunden (overfor det nuværende “Torvet” der huser både Menighedsfakultetet, Promissio, Israelsmissionen, Wycliffe og Kristelig Handicapforening), som der i disse dage tages de indledende skridt til.

Bolig og erhverv

Første spadestik blev taget d. 2. februar, og indtil videre er der sket dét, at Torvets grønne baghave har forvandlet sig til en muddermark. På sigt bliver der dog tale om et flot byggeri, som kommer til at rumme 55 studieboliger og 555 kvadratmeter til erhverv, og Kristelig Handicapforening får plads begge steder med henholdsvis et opgangsfællesskab til studerende med autisme og nye rammer til landskontoret.

Opgangsfællesskab for studerende med autisme

Hvordan bofællesskabet til studerende med autisme skal skrues sammen, arbejder et fagligt udvalg p.t. på at finde ud af. Her er mange forhold, som skal afklares. Først når de er blevet det, kan det meldes præcist ud, hvilken profil bofællesskabet henvender sig til, og hvilken form for støtte, der bliver tilgængelig. Tanken er, at bofællesskabet skal give en hjælpende hånd til studerende, der på grund af en autisme-diagnose har svært ved både at passe studierne og strukturere hverdagens andre gøremål.

Nyt landskontor til Kristelig Handicapforening

Kristelig Handicapforenings nye landskontor bliver placeret i den østlige del af det nye byggeri med vinduer ud til Jens Baggesens Vej. Flytningen bliver en stor opgradering af landskontorets rammer. Udover splinternye lokaler og bedre plads, bliver foreningen mere synlig i det fælles kontorlandskab, end det lige nu er tilfældet med kontorer på en forholdsvist afsidesliggende gang på første sal i den “gamle” del af Torvet.

 “Vi glæder os”

En visualisering af det nye byggeri – i baggrunden til venstre ses Menighedsfakultet, som er en del af Torvet.

“Vi glæder os til at se både opgangsfællesskab og kontorfællesskab tage form og er meget taknemlige over de muligheder, som det nye byggeri rummer for Kristelig Handicapforening”, siger landsleder Tove Søgaard.

“Bedre plads på landskontoret kommer til at betyde, at vi for eksempel får mulighed for at tage studerende eller frivillige ind til afgrænsede opgaver. Vi glæder os også meget til at blive en del af kontorfællesskabet i det nye byggeri, hvor vi indtil videre ved, at også KFS (Kristeligt Forbund for Studerende) flytter ind, og hvor Kristelig Handicapforening bliver mere synlig”.

“Det nye opgangsfællesskab til studerende med autisme er lidt af et pionérprojekt. Men vi oplever allerede nu stor interesse for konceptet, og arbejder målrettet på at få sat et rigtig godt tilbud sammen – et tilbud der kan give unge med autisme mulighed for at gennemføre et studie med den støtte, som de har brug for.”

Byggeriet forventes afsluttet i sommeren 2023.