September 2020

Skønt at kunne spejle sig i andre familier

25 havde tilmeldt sig, da Kristelig Handicapforening lørdag d.5. september for første gang inviterede indenfor i Forældrenetværk: Autisme og Tro (Øst). Tiltaget var en forlængelse af den vestdanske pendant, der første gang samledes i efteråret 2018.

25 havde tilmeldt sig den første samling i Forældrenetværk: Autisme og Tro (Øst)

”Vi tog i udgangspunktet initiativ til et netværk for forældre til børn med autisme, fordi vi fik henvendelser fra forældre, der savnede sådan et og havde gjort det i flere år,” fortæller landsleder i Kristelig Handicapforening, Tove Søgaard.

I 2018 gjaldt invitationen alle, der havde lyst til at køre til Aarhus, hvor netværkssamlingerne fandt sted. Interessen var (og er stadig) stor med cirka 60 fremmødte til de to årlige samlinger og fem mindre netværksgrupper. I 2020 gjaldt invitationen alle der ville køre til københavns-området – nærmere betegnet Værløse nord for København. På baggrund af flere opfordringer og i samarbejde med forældrementor Dorthe Stieper, besluttede Kristelig Handicapforening nemlig at invitere til et netværk i Østdanmark også. Efter et corona-aflyst arrangement i foråret, blev det endelig tid til at åbne dørene til Forældrenetværk: Autisme og Tro (Øst) i Værløse Kirke lørdag d.5. september.

Dagens oplægsholder var psykolog Kirsten Callesen, der har beskæftiget sig med autisme i over 20 år og som står bag Psykologisk Ressourcecenter i København. Hun fortalte om “Børn med autisme – behov, forventninger og livet som kristen familie”.

 

Befriende fokus og genkendelige historier

Hannah og Michael Kobbelvedt Schødt

For Hannah og Michael Kobbelvedt Schødt blev det inspirerende at lytte både til hendes viden og hendes indstilling til autisme som diagnose og personlighedstræk.

”Det var tydeligt, at her var et menneske, der vidste noget om autisme. Og det var befriende med et fokus, der ikke lå på definitionen af et normalitetsbegreb, men på at vi alle er skabt af Gud. Derfor er ingen forkerte, selvom vi er forskellige,” understregede parret, der selv har en otte-årig søn, som udviser tegn på autisme, men som dog ikke er under udredning endnu.

De var i det hele taget glade for dagen, der også bød på en hel del genkendelige historier og erfaringer fra de andre fremmødte – specielt da deltagerne om eftermiddagen samledes i mindre netværksgrupper.

”Det var skønt at kunne spejle sig i de andres oplevelser. Vi var flere, der har stået med et frustreret eller udadreagerende barn ude, eller som har været ved at rive håret ud af hovedet på os selv over de evindelige konflikter hjemme,” konstaterede Hannah Kobbelvedt Schødt med et smil.

Eva Nielsen

Også Eva Nielsen, der havde taget en fridag fra hjemmet og tjansen som mor i en familie med tre særligt sensitive teenagepiger, hvoraf de to er diagnosticeret med autisme, nød samværet med andre forældre.

”Vi har brug for at udveksle erfaringer. Vi har også brug for at spejle os i hinanden – måske specielt de historier, der giver fornyet mod og troen på, at der er lys for enden af tunnelen,” forklarede Eva Nielsen Hun er uddannet jurist, men har p.t. været nødt til 100 procent at hellige sig arbejdet med at hjælpe sine døtre igennem hverdagen og systemet.

Yderst positiv opstart

Om eftermiddagen mødtes de mindre netværksgrupper

Alt i alt blev dagen en lovende start på et netværk, som der også i Østdanmark er behov for og opbakning til, konkluderer landsleder Tove Søgaard.

”Det blev et yderst positivt opstarts-arrangement med masser af gode input fra deltagerne i forhold til oplægget og senere gruppedannelse, hvor alle var med. Vi glæder os allerede til næste netværkssamling i foråret 2021 og er i fuld gang med at planlægge og finde en dato,” fortæller hun.

Inden den næste netværkssamling er det besluttet, at de to mindre netværksgrupper, som blev dannet i Forældrenetværk: Autisme og Tro (Øst) mødes om et par måneder. I opstartsfasen vil Dorthe Stieper facilitere gruppe-aktiviteten og stå til rådighed for deltagerne som mentor.

»Se/download slides fra Kirsten Callesens foredrag 

»Læs mere om Forældrenetværk: Autisme og Tro (Øst og Vest)