Autisme – en tilstand eller en forstyrrelse? – En opsummering af Temadagen om Autisme og fællesskabet

På temadag i Kristelig Handicapforening om Autisme – fællesskabets muligheder og udfordringer tirsdag den 28. maj 2024, var et af de store refleksioner hos deltagerne efterfølgende: Hvordan fortæller mit menneskesyn mig, at jeg skal italesætte autisme? Som en forstyrrelse eller som en tilstand?

Ca 50 deltagere fra hele det kirkelige landskab var samlet for at udforske autisme og fællesskabets muligheder og udfordringer på TORVET i Aarhus, og ingen gik tomhændede derfra. Tvært imod, var dagen var fyldt med inspiration, viden og erfaringsdeling, leveret af dygtige undervisere og engagerede deltagere. Blandt deltagerne var både kirkelige ansatte, organisationsansatte og private med interesse for emnet.

Viden er vigtig
Psykolog Kirsten Callesen var dagens primære underviser. Deltagerne blev beriget af den viden hun formidlede, og efterfølgende igangsatte hun en session, hvor deltagerne kunne dele de gode erfaringer de havde. En af Kirstens pointer var, at du er ikke forkert fordi din hjerne er anderledes end flertallets hjerner! MEN vores sprogbrug får os til at tænke på det som forkert, når vi italesætter det anderledes som problemer, udfordringer eller forstyrrelser. Hun havde derfor også en klar opfordring til, at vi øver os i at tale om autisme som en tilstand i stedet for en forstyrrelse.

”Vi håber at kunne lave flere temadage om autisme og fællesskaber i fremtiden, og i dag er vi blevet bekræftet i vigtigheden i, at vi deler viden og gode erfaringer på tværs af fællesskaber, som kan skabe tryghed, så alle kan opleve, at de har et sted at høre til, som dem de er”, siger Tove Søgaard.

Temadagen var en succes, og det er ikke sidste gang i høre fra os om dette, for vi vil så gerne dele den viden der blev delt på dagen, så vi sammen kan gøre en forskel for mennesker med autisme.