Marts 2023

Årsmøde 2023

Kristelig Handicapforening holdt årsmøde i Vejle den 11. marts. Med 90 deltagere var missionshuset fyldt godt op med både mennesker, god stemning og relevante indslag.  

Af Regitze Fuhrmann   

Både medlemmer, ansatte og pårørende var samlet til en spændende dag, hvor indholdet var næsten ligeså varieret som vejret, som bød på regn, sne, hagl og solskin. Der var både generalforsamling, oplæg af tidligere folketingsmedlem og politiker Bertel Haarder og præsentation af Kristelig handicapforenings nye sang på programmet, men også god tid til snak og fællesskab ved bordene. 

Dagen startede med generalforsamling, hvor formand Thomas Bjerg Mikkelsen i sin formandsberetning lagde vægt på Kristelig Handicapforenings berettigelse i et velfærdssamfund, som kun vil blive mere presset de kommende år. Her har vi en særlig stemme i den etiske debat på området, som vi skal bruge. ”Der er brug for en etisk stemme til at holde samfundet fast på, at ethvert menneske har krav på værdighed og respekt og ligeværdig behandling, vi har brug for Kristelig Handicapforenings indsats for at skabe en kirke og et samfund, der ikke bare kan rumme mennesker med udviklingshandicap, men som også udgør et ligeværdigt fællesskab for alle,” understregede formanden.  

Efter en god og positiv drøftelse og en enstemmig godkendelse af formandsberetning og regnskab, var det tid til frokost. Igen i år forkælede IM i Vejle os med lækker forplejning hele dagen. Tak for det! 

Nu var det tid til Bertel Haarders oplæg om “Ressourcer, muligheder og begrænsninger i en velfærdsstat, hvor er vi på vej hen?”, som mange havde set frem til. Oplægget var en blanding af historier og erfaringer fra hans liv som politiker, men også fra hans personlige møde med systemet som far til en multihandicappet søn. Han lagde stor vægt på betydningen af frie fællesskaber i vores velfærdssamfund, og pointerede flere gange, hvor betydningsfulde ikke-statslige institutioner er for hele samfundet, og hvor vigtigt det er, at private initiativer behandles lige så godt, som de offentlige. Her blev mange af os bekræftet i, hvor vigtig en plads Kristelig Handicapforening og bofællesskaberne har i vores samfund, som Bertel Haarder også selv sagde tak for.  

Herefter blev Kristelig Handicapforenings nye sang “Jeg er kærlighed” præsenteret og sunget af os alle under kyndig ledelse af Linda Kofoed Iversen, landsleder for IM Musik. 

Vi er fulde af taknemmelighed over et veloverstået årsmøde. Det er meget meningsfyldt at mødes både ansatte, pårørende og beboere. Som Sidsel Jakobsen, Pædagogisk leder på Skærvebo, så fint sagde det: “Man oplever at være en del af en større sammenhæng, af et større fællesskab.” Tak til alle som deltog. Her fra landskontoret glæder vi os til fortsat i 2023 at arbejde for respektfuld og ligeværdig behandling af alle mennesker.