Januar 2020

Solglimt får 5 millioner til ungdomsmiljø

Solglimt får fem millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond
– til at skabe et nytænkende og udviklende ungdomsmiljø for unge handicappede

“Projekt Solglimt – det bedste ungdomsliv for unge med handicap”

Pressemeddelelse udsendt af journalist, Hanne Baltzer på vegne af Solglimt.

“Projekt Solglimt – det bedste ungdomsliv for unge med handicap” har netop modtaget fem millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Fondsstøtten skal bruges af Solglimt til nybyggeri af to ungdomsgader med aktivitetsrum og hobbyværksteder, et torv med samlings- og aktivitetsområde, specialkøkken, toilet, depoter og entre, indretning samt inventar til de nye områder.

 

Visionen bliver virkelighed

De seneste mange år har Solglimt med forstander Jan Lavdal i spidsen arbejdet for visionen om at skabe boliger for unge handicappede mellem 18 og 25 år, der selv kan spise og bevæge sig rundt, og hvor der er fokus på unges behov og ditto udfordringer. Derfor bygger Solglimt nu 12 ungdomsboliger, som er klar til indflytning i 2021.
De to nye ungdomsgader skal forbinde disse boliger.
De samlede udgifter er budgetteret til 17.500.000 kroner, og mange private investorer har givet tilsagn til finansiering.

Banebrydende nytænkning

De to gader bliver en form for ungdomsstuer med forskellige aktivitetsmuligheder og sundhedsfremmende indretning. I gaderne skal der blandt andet være indbyggede, mindre køleskabe i væggene for at gøre frugt og vand lettilgængeligt og små trampoliner i gulvet. For enden af hver gade skal der være et mindre hobbyværksted. I forbindelse med de nye ungdomsboliger vil der også være adgang til et nyt indendørs ”torv”, som er et samlings- og aktivitetsområde og et nyt mødested.

Pædagogik i arkitektur

“Personalet vil kunne se og anerkende beboerne for hidtil ukendte kompetencer,” siger forstander Jan Lavdal.

”Det er en stor glæde for os, at Den A. P. Møllerske Støttefond har valgt at donere så flot et beløb. Dermed kan vi realisere en stor del af vores drøm og glæde de unge handicappede, som har ønsket sig et ungdomsmiljø. Den nye arkitektur og indretning skal nemlig spille sammen med vores pædagogiske faglighed, ved at rummene gennem de indbyggede aktivitetsmuligheder og sanse- og synsindtryk er opmærksomhedsskabende på en helt ny måde. Unge og personale vil interagere med hinanden på nye måder, og personalet vil kunne se og anerkende beboerne for hidtil ukendte kompetencer. Samtidig vil de unge bevare funktioner og være mere selvhjulpne i langt flere år og dermed spare samfundet for udgifter indenfor det sociale område og sundhedsvæsenet,” siger forstander Jan Lavdal begejstret.