Maj 2019

Målet er en aktiv og værdig hverdag

Birthe Roesdahl har som mor til en multihandicappet datter og mangeårig leder indenfor det specialiserede socialområde erfaring fra begge sider af systemet. D. 1. maj tog hun hul på jobbet som leder på Hjertebo.

Af Christina Brorson

Birthe Roesdahl

Birthe Roesdahl (54) er ny leder på bofællesskabet Hjertebo i Hvam. Hun er uddannet ergoterapeut og kommer fra en stilling som afdelings- og personaleleder på Neurocenter Østerskoven i Hobro, som huser et døgnbaseret rehabiliteringstilbud for unge og voksne med hjerneskade, samt en STU. Her har hun været ansat i 10 år – en stilling, der har givet mulighed for at følge Hjertebo på afstand.

”Hjertebo var en mulighed for nogle af Neurocenter Østerskovens borgere, som efter endt rehabiliteringsforløb søgte et godt bosted. Vi hørte om bofællesskabet fra pårørende, der fortalte om stedets værdier og den særlige varme, de var blevet mødt med her,” fortæller Birthe Roesdahl.

Da hun selv i et stykke tid havde gået med tanker om at skifte område indenfor samme branche – fra rehabilitering til et permanent botilbud – var det oplagt at søge, da Hjertebo slog en lederstilling op.

”Jeg har stor lyst til at arbejde på det gode liv for mennesker med udviklingshæmning eller en hjerneskade. Det er en stærk drivkraft for mig at være med til at skabe en aktiv og værdig hverdag for denne gruppe,” understreger Birthe Roesdahl.

Værdifuld bagage

Hun er selv mor til en multihandicappet datter, der døde for 9 år siden efter bare 18 leveår.

”Som mor til Anne Katrine oplevede jeg det specialpædagogiske område med den pårørendes briller. Jeg så, at det med den rette indstilling kan lade sig gøre at skabe et godt liv – selv for et menneske med så mange udfordringer, som hun havde. Den erfaring er værdifuld at have med bagagen, tror jeg,” siger Birthe Roesdahl.

At hun på Hjertebo får mulighed for at arbejde ud fra et kristent livs- og menneskesyn er vigtigt.

”Jeg er selv kristen, og for mig betyder det meget at kunne leve troen ud i dagligdagen. Det tror jeg, det gør for alle mennesker. Derfor skal alle selvfølgelig have den mulighed – også mennesker, der er afhængige af andres hjælp og derfor bor i et bofællesskab,” understreger Birthe Roesdahl.

Humor og tryghed

I alle årene på Neurocenter Østerskoven har Birthe Roesdahl haft en ledelsesfunktion – otte år som afdelingsleder og to år som viceforstander, indtil vice-laget blev nedlagt i en generel strukturændring.

”Som leder prioriterer jeg at være tilgængelig og synlig og opretholde et højt informationsniveau, så både medarbejdere og pårørende kan føle sig trygge. Jeg lægger også stor vægt på at være ordentlig og anerkendende i mine relationer, og når muligheden byder sig: at bruge humor til at højne energien,” forklarer Birthe Roesdahl.


Birthe Roesdahl

  • Født i 1964
  • Uddannet ergoterapeut i 1990
  • 1990-1992 ansat på Sygehus Vendsyssel.
  • 1992-2008 ansat på Behandlingscenter Riishøj – et behandlingscenter for senhjerneskadede
  • 2008-2019 ansat som afdelingsleder (otte år) og viceforstander (to år) på Behandlingscenter Østerskoven.
  • Gift og mor til fire børn – heraf én hjemmeboende. Den ældste datter var født multihandicappet, døvblind og lever ikke mere.
  • Siden 1992 bosat i Skørping.
  • Medlem i menighedsrådet i Vaarst Baptistkirke og frivillig en ungdomsklub for unge med særlige behov under den lokale folkekirke.
  • Færdiggør i 2020 en masteruddannelse i offentlig ledelse fra Aalborg Universitet.