Februar 2019

Autismenetværk Øst i støbeskeen

I et hjem i Rødovre samles med jævne mellemrum en håndfuld unge, der både har en autisme-diagnose og en kristen baggrund til fælles. Målet er et aktivt netværk, der kan holde de unge og deres familier fast på det kristne fællesskab.

Af Christina Brorson

Ulla og Rene Askbo

Det er ikke let at være ung og kristen, hvis man har en autismediagnose i bagagen, der gør det svært både at navigere i voksenlivets mange udfordringer og indgå i fællesskaber med andre kristne unge.

I hovedstadsområdet forsøger en håndfuld familier fra Emdrup Kirke at gøre livet lettere for deres unge med autismediagnoser. Et netværk af ligestillede unge og deres forældre skal gøre den enkelte unges sociale råderum større.

Svært at bevare kontakten

I spidsen for initiativet står René Askbo, der selv har to sønner i målgruppen på henholdsvis 20 og 24 år.

”Ifølge Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter fødes der cirka 1000 danske børn med autisme pr. årgang. Hvis vi tager de årgange, der i dag er mellem 20 og 30 år, giver det 10.000 unge mennesker, der for de flestes vedkommende bor i bofællesskaber, hvor pædagogerne ikke af sig selv formidler og opmuntrer kontakten til kirke og kristendom. For dem der er vokset op i kristne hjem, er det derfor svært at bevare en levende tro og kontakten til et kristent miljø,” forklarer René Askbo.

Ønsket og viljen er der

Hans egen ældste søn er et godt eksempel på, at både ønsket om og viljen til at indgå i et kristent fællesskab på lige fod med andre var til stede, men at evnen manglede. Efter at have afsluttet folkeskolen ønskede sønnen at komme på højskole og tog afsted. Desværre kom han hjem efter et par måneder med en psykose. De nye rammer, den nye hverdag og de høje sociale krav blev for meget.

”Unge med autismediagnoser er specielt sårbare overfor andre psykiske lidelser. Ofte har de ikke overskuddet til den indsats, det kræver at indgå i et kristent fællesskab og opbygge og vedligeholde en omgangskreds her. Men ligesom alle andre har de brug for det,” understreger René Askbo.

Andagt og hygge

Første skridt til det nye netværk er en bibelgruppe, der mødes i familien Askbos hjem i Rødovre – p.t. hver tredje uge. En aften i bibelgruppen byder på en andagt, som holdes af skiftende medlemmer af Emdrup Kirke, derudover hygges, spilles og netværkes der – uden forældre naturligvis.

”Vi forsøger at sammensætte programmet, så de unge har lyst til at være med. Hvert programpunkt varer ikke længe, og der er lange pauser. Det må gerne være noget, man glæder sig til,” fortæller René Askbo.

Indtil videre tæller gruppen af unge, som mødes i Askbos hjem fem stk. Men alle i målgruppen med lyst og mulighed er velkomne. Skulle antallet vokse, så stuen bliver for lille, er Emdrup Kirke en ny mulig ramme.

På sigt er håbet også, at forældrene har lyst til at danne deres eget netværk, hvor der kan udveksles erfaringer – på linje med det netværk som i efteråret 2018 samlede mange familier fra det vestlige Danmark.

Vil du vide mere om Autisme-netværk Øst, så kontakt René Askbo på tlf. 50 91 41 29