December 2018

Højskoledag: Gud holder sine løfter

Lørdag den 10. november var højskoleholdet igen samlet, til den sidste af de to åbne højskoledage, som Kristelig Handicapforening og Ordet og Israel har arrangeret i fællesskab.

Den anden højskoledag fandt, ligesom den første, sted i missionshuset Stjerne, Aarhus. Underviser var igen Ellen Hessellund Mikkelsen – tidligere landsleder i Kristelig Handicapforening og nuværende projektkoordinator i Ordet og Israel. Hun fortsatte, hvor hun slap den første højskoledag, og fortalte historien fra sidste del af Det Gamle Testamente – om Guds ulydige folk og dets herskere, om Guds tålmodighed og om landets besættelse.

Den røde snor blev igen hængt op med billederne fra sidst og nye til denne dags fortællinger. Alle stjernerne blev også hængt op på snoren. De markerede Guds løfte om frelse for alle mennesker – et løfte som blev indfriet med Jesus i Det Nye Testamente.

For rigtigt at opleve påsken blev deltagerne taget med på Via Dolorosa, Jesu vandring fra Pilatus til Golgata. Og sidst blev alle vidne til den tomme grav.

En spændende dag med stor medleven og lydhørhed, hvor alle fik lov at opleve evangeliet med øjne, ører, næse, mund og hænder.