September 2013

TEMA: Konference om kirken og udviklingshæmmede: Nye tiltag for Folkekirken og udviklingshæmmede

Efter konferencen i Løgumkloster bliver der sat flere nye initiativer i gang, blandt andet et årligt netværksmøde, efteruddannelse inden for området for præster og oplæg til at der i hvert stift oprettes et udvalg, der arbejder med mennesker med særlige behov.

Af Rikke Thomassen

Biskop Karsten Nissen var en af deltagerne på konferencen i Løgumkloster.

Biskop Karsten Nissen er formand for udvalget, der arbejder med Folkekirken og mennesker med særlige behov, og han var en af deltagerne på konferencen i Løgumkloster.

Han har skrevet et brev til biskopperne med et oplæg til, hvordan man fremadrettet arbejder med kirken og udviklingshæmmede.

Dette oplæg rummer mange konkrete initiativer, blandt andet et årligt netværksmøde og efteruddannelse inden for området for præster. Der lægges også op til, at der i hvert stift oprettes et udvalg, der arbejder med mennesker med særlige behov. (Se hovedpunkterne i biskoppens brev i boksen nederst).

“Området med de religiøse rettigheder kan være et område, man ofte glemmer. Det er først og fremmest tydeligt, at kirken har et stort efterslæb med at åbne sig og ikke ekskludere nogen,” siger biskop Karsten Nissen om arbejdet med menneskerettigheder og religion.

“På den ene side er det noget selvfølgeligt – det er mennesker som alle andre, der skal have nogle muligheder. Men det kræver også viden og kompetencer, for det er en gruppe, der let kan blive overset. Det er vigtigt, at man i stifterne tager kontakt til socialcheferne netop med henblik på at varetage de udviklingshæmmedes ret til at udøve deres religion.”

“Jeg er optimistisk i forhold til arbejdet med emnet, og jeg oplever, at der er mange steder i Folkekirken, hvor man får øjnene op for det. Jeg er også realistisk og ved, at det ikke kommer fra den ene dag til den anden. Men vi er på rette vej og det er vigtigt at fokusere på området og tage det ind som en helt naturlig del af Folkekirkens arbejde,” siger biskop Karsten Nissen.

Hovedpunkter i brevet til biskopperne i Danmark

Udvalget der arbejder med Folkekirken og mennesker med særlige behov anbefaler at:

  • Arbejdet med kirken og udviklingshæmmede bliver et stående udvalg.
  • Biskopperne er opmærksomme på området, og at der i hvert stift tilknyttes en præst og nedsættes et udvalg, der skal arbejde med området.
  • Der oprettes en national sekretariats- og netværkskoordinatorfunktion, der tilknyttes Teologisk Pædagogisk Center.
  • Der oprettes et årligt netværks-møde, og der inviteres bredt til de, der arbejder med området.
  • Området bør nævnes eksplicit i bekendtgørelsen for de folkekirkelige uddannelses- og efteruddannelsesinstitutioner.
  • Der oprettes en særlig fire-ugers efteruddannelse inden for området, der udbydes til præster.
  • Der arbejdes med kontakt til Socialstyrelsen med henblik på, at FNs handikapkonvention overholdes på bostederne og fremgår af deres regelsæt.
  • Der arbejdes med kontakt til de kommunale socialchefer på stiftsniveau.

Læs evt. også:

Konference: En milepæl og startskud til ny virkelighed

Handicapkonventioner giver praktiske ideér til kirkens arbejde

Tro er et tabu