September 2013

TEMA: Konference om kirken og udviklingshæmmede: Konference: Folkekirken og udviklingshæmmede. En milepæl og startskud til ny virkelighed

Kristelig Handicapforening var med til at arrangere en konference om udviklingshæmmede og kirken fra d. 26.-28. august 2013. Landsleder i KH glæder sig over, at der nu for alvor er taget fat på emnet i Danmark.

Af Rikke Thomassen

Landsleder Ellen Hessellund Mikkelsen fortalte på konferencen om udviklingshæmmedes malerier om kirke og tro.

“Med konferencen havde vi en samling, hvor vi kunne løfte det op på et plan, hvor vi taler menneskerettigheder og udviklingshæmmedes ret til at udøve deres religion, blive hørt og få det med i deres handlingsplaner,” siger landsleder i Kristelig Handicapforening, Ellen Hessellund Mikkelsen.

Konferencens emne var Folkekirken og udviklingshæmmede og var arrangeret af Teologisk Pædagogisk Center (TPC) i samarbejde med udvalget, der arbejder med Folkekirken og mennesker med særlige behov – et udvalg Ellen Hessellund Mikkelsen er med i.

På konferencen var der i alt ca. 30 deltagerere – blandt andet præster og sognemedhjælpere. Biskop Karsten Nissen deltog også, og Kirkeminister Manu Sareen indledte konferencen.

Ellen Hessellund Mikkelsen glæder sig over, at der nu for alvor er taget fat på emnet om kirken og udviklingshæmmede i Danmark.

“Fra før jeg blev ansat i Kristelig Handicapforening, har jeg siddet med i udvalg, som skulle arbejde med kirke og udviklingshæmmede under LEV. Der har vi virkelig prøvet flere gange at komme igennem med noget til det biskoppelige og ministerielle niveau. Det er lykkedes i enkelte stifter, men det er aldrig kommet op på det plan, hvor vi er nu. Indtil nu har det været sporadisk og har hængt på enkelte stifter og præster. Nu kommer vi ind i en ny virkelighed, fordi vi får det løftet op på det plan, hvor vi har en god kontakt til både biskopper og kirkeministeren – og får det forhåbentligt også til socialstyrelsen. Kan vi på den måde få tingene til at hænge sammen, så giver det de bedste vilkår og den største respekt for udviklingshæmmedes religiøsitet,” siger Ellen Hessellund Mikkelsen.

“Vi kan ikke nøjes med at sige, at hvis vi bare holder konfirmandundervisning for udviklingshæmmede, så har vi gjort nok. Det handler om et helt liv i kirken også for mennesker med udviklingshæmning. Og vi skal have fokus på både gudstjeneste, menighedsliv og andre aktiviteter og tiltag.”

Tilbud til kirker og teologistuderende

Kristelig Handicapforening arbejder også med kirken og udviklingshæmmede.
“Jeg vil arbejde med fremadrettet at inspirere menigheder. Jeg vil tage kontakt til nogen af de menigheder, hvor jeg ved, at nogen af vores beboere kommer som trofaste deltagere i gudstjenester og andet. Jeg vil forsøge at inspirere disse menigheder til at lave noget mere målrettet arbejde og for eksempel at sætte noget i gang med at holde gudstjeneste sammen i menigheden – den universelle gudstjeneste, hvor alle kan være med.”

“I vores samarbejde med TORVET vil vi fremover byde ind med inspiration til forkyndelse for udviklingshæmmede og menighedsarbejde,” siger Ellen Hessellund Mikkelsen.

Læs evt. også:

Handicapkonventionen giver praktiske idéer til kirkens arbejde

Nye tiltag for Folkekirken og udviklingshæmmede

Tro er et tabu