Februar 2015

Alle har ret til børnekonfirmandundervisning

Børn og unge med særlige behov skal også tilbydes børnekonfirmandundervisning, skriver landets biskopper i en vejledning om konfirmandundervisning.

Af Rikke Thomassen

I september 2014 blev der udsendt en ny anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation.

Biskopperne har skrevet en vejledning til anordningen, og i denne vejledning står der blandt andet, at mennesker med særlige behov også skal tilbydes børnekonfirmandundervisning.

“Det er meget glædeligt, at det nu er konkretiseret, at alle børn skal tilbydes børnekonfirmandundervisning. Det er meget positivt, at det står så tydeligt i vejledningen, og vi vil i Kristelig Handicapforening meget gerne høre fra jer lokalt i forhold til, om det også fungerer i praksis,” siger landsleder Marianne Søndergård.

» Læs hele vejledningen (pdf)

» Læs hele anordningen om børnekonfirmandundervisning og konfirmation (Link til retsinfo)